| Projektek | <<

Közös határon átnyúló településmenedzsment létrehozása (HURO/1001)

A projekt célja: A Mátészalkai Kistérség és Nagykároly térségének önkormányzatai részvételével közös településüzemeltetési rendszer kialakítása. A településüzemeltetési feladatok koordinált menedzsmentjéhez szükséges informatikai és intézményi háttér kialakítása. A településüzemeltetési tevékenységek racionalizálása, az ehhez kapcsolódó kiadások csökkentése. a határ másik oldalán működő szolgáltatók bevonása a településüzemeltetésbe.

A program 2 konzorciumi partner együttműködésével valósul meg:

Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás (konzorcium vezető)

Nagykároly Város Tanácsa

A megvalósítás időszaka: 2012.03.01 - 2013.02.28.
Támogató: az Európai Unió, Magyar és Román Állam társfinanszírozásával
Közreműködő szervezet: HU-RO Joint Technical Secretariat VÁTI Nonprofit Kft.
Támogatási összeg: 168.423 EUR
Saját forrás, önerő: 6.609 EUR

Projekt összköltsége: 175.032 EUR

Együtt az úton! - Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért Nagyecsed mikro-térségében (TÁMOP-5.1.3)

A projekt célja: közösségfejlesztés a mélyszegénységben élők társadalmi-közösségi (re)integrációjának érdekében, továbbá az egymásba fonódó területi és társadalmi hátrányok következményeinek, a szegénység mélyülésének és újratermelődésének mérséklése, egyúttal a mélyszegénységben élők integrációjának elősegítése a szociális, közösségi és önsegítő munka eszközrendszerével. A mélyszegénységben élők érdekérvényesítését, az akcióterületen élő lakosság aktív részvételen alapuló közösségi tervezéssel segítik elő. A program akcióterülete Nagyecsed, Fábiánháza, Mérk, Vállaj, Tiborszállás, Győrtelek települések.

A program 3 konzorciumi partner együttműködésével valósul meg:

Nagyecsed Város Önkormányzata (konzorcium vezető)

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért (ETTF)

Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás

A megvalósítás időszaka: 2011.10.01 - 2014.03.31.
Támogató: az Európai Unió és a Magyar Állam
Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Támogatási összeg: 116.202.967 Ft
Projekt összköltsége: 116.202.967 Ft

Kistérségi közmunkaprogram XII.

A projekt célja: házi segítségnyújtás azon személyek részére, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek. Étkeztetés biztosítása, azoknak, akik önmaguk és eltartottjaik részére ezt nem képesek biztosítani. Település üzemeltetési és tisztasági önkormányzati feladatok ellátása. Kül – és belterületi, önkormányzati tulajdonú csapadékvíz, és belvízelvezető csatornahálóztok kialakítása, helyreállítása, karbantartása. A háztartási és egyéb kommunális hulladék összegyűjtése, elszállítása kijelölt lerakóhelyre. Parkosítás, szabad zöldterületek kialakítása, parkfenntartás. Önkormányzati tulajdonú közös helyiségek építése, kialakítása, karbantartása.
Temetkezési és kegyeleti helyek és környezetük rendbetétele.

A megvalósítás időszaka: 2011.01.17 – 2011.03.16.
Támogatott létszám: 36 fő
Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogatási összeg: 7.419.340 Ft
A kistérség 25 települése részvételével: Fábiánháza, Fülpösdaróc, Géberjén, Györtelek, Hodász, Jármi, Kocsord, Mátészalka, Mérk, Nagydobos, Nagyecsed, Nyírcsaholy,Nyírkáta, Nyírmeggyes, Nyírparasznya, Ópályi, Ököritófülpös, Őr, Papos, Rápolt, Szamoskér, Szamosszeg, Tiborszállás, Vaja, Vállaj.


Szakmai és informatikai eszközök beszerzése

A projektek célja: a Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat számára szakmai eszközök, nevelési, pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő – oktató munkát segítő eszközök és felszerelések, illetve informatikai eszközök beszerzése.

A megvalósítás időszaka: 2010. 09. hó - 2010.12. hó
Támogató: Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Támogatási összeg összesen: 900.000 Ft
Saját forrás, önerő:  -
Projektek összköltsége: 900.000 Ft


Együttműködések erősítése a foglalkoztatás bővítéséért a Mátészalkai Kistérségben (TÁMOP-5.1.1.)

A projekt célja: a kistérségből továbbtanuló, felsőfokú végzettséget szerzett fiatal szakemberek célorientált továbbképzése, munkáltatói háttér biztosítása, támogatott továbbfoglalkoztatásuk megteremtése, továbbá tevékenységük által a foglalkoztató szervezet megerősítése, hosszú távú céljainak elérése stratégiák kidolgozásával, források felkutatásával, megszerzésével. A hosszú távú és közvetlen cél elérése érdekében fontos cél az érintett szervezetek együttműködésének erősítése.
 
A pályázat célcsoportja a kistérségben élő diplomás pályakezdő munkanélküli fiatalok, illetve a kistérségbe visszatérni szándékozó pályakezdő munkanélküli diplomás fiatalok, és diplomás fiatalok különös tekintettel a hátrányos helyzetű célcsoportokra (romák, nők).

A projekt másodlagos célcsoportja a kistérség településeinek vezetői (polgármesterek, intézményvezetők) valamint a többcélú kistérségi társulás munkaszervezetének dolgozói.

A pályázat tehát a kistérségi önkormányzatok, a kistérségi társulás, valamint az általuk fenntartott intézmények részére kíván szakképzett munkaerőt biztosítani projektcéljaik megvalósításához. Ezen felül pedig a másodlagos célcsoport részére biztosít az együttműködések erősítését célzó tréningeket.

A megvalósítás időszaka: 2010. 09. 01 – 2012.04.30.
Támogató: az Európai Unió és a Magyar Állam
Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Támogatási összeg: 56.438.636 Ft
Projekt összköltsége: 56.438.636 Ft

A minőségi oktatás feltételeinek megteremtése a Mátészalkai Kistérségben (TÁMOP-3.3.7.)

A projekt célja: az esélyegyenlőség és a minőségi oktatás szempontjából a legmegfelelőbb közoktatási és kultúrális intézményfenntartói környezet kialakítása a kistérségen belül. A projekt hozzájárul a bevont gyerekek tehetségének kibontakozásához, személyiségük, logikai, kommunikációs készségeik fejlődéséhez. Gátolja az otthoni hátrányok halmozódását, elősegíti iskolai mobilitásukat. A projekt keretében 4 alprogram valósul meg:

- Ovisuli: célja, hogy az 5-6 éves gyerekek életkorának megfelelő tanulás-, tanításszervezési eljárások alkalmazásával, a gyermekek személyiségfejlődésének segítségével megkönnyítse az óvoda - iskola átmenetet, képessé tegye őket az önálló tanulásra.

- Tanoda: célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére, tanulószoba működtetése keretében, személyre szabott tanulmányi segítséget nyújtson.

- Kistérségi Mobil Nevelőtestület: célja, a kistérség alapfokú oktatási intézményeiben jelentkező helyettesítési igények megoldása pedagógusok alkalmazásával. A pedagógusok a szakos órák megtartását biztosítanák igény szerint - lefedve a tantárgyak teljes vertikumát.

- Kultúrális és tanulmányi versenyek szervezése: célja, hogy a különféle témájú versenyekre való felkészülés során a gyermekek figyelmét a rendszeres könyv és könyvtárhasználatra fordítsák. A legeredményesebb gyerekek kultúrális programokban gazdag táborban vehetnek részt.

A program 5 konzorciumi partner együttműködésével valósul meg:

Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás (konzorcium vezető)
Nagyecsed Város Óvodás Gyermekeiért Alapítvány
Mátészalka és Környéke Iskolaszövetség
"Jót s Jól" a Szatmári Kistérségben Egyesület
Képes Géza Városi Könyvtár

A megvalósítás időszaka: 2010.09.01 - 2012.08.31.
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közreműködő szervezet: Oktatási és Kultúrális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
Támogatási összeg: 90.000.000 Ft
Projekt összköltsége: 90.000.000 Ft


Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósul meg.

Közösségi buszok beszerzése

A projekt célja: 3 db 17 személyes kisbusz beszerzése Hodász, Mátészalka és Ópályi települések számára, melyek elsődleges célja az iskolás gyermekek utaztatása közoktatási intézményekbe, illetve iskolai programokra, másodlagos célja pedig a kistérségben felmerülő humánszolgáltatásokhoz kapcsolódó utaztatási igények kielégítése.

A megvalósítás időszaka: 2010.04.08 - 2011.06.30.
Támogató: Önkormányzati Minisztérium
Támogatási összeg: 23.955.000 Ft
Saját forrás, önerő: 5.988.750 Ft                                                    
Projekt összköltsége: 29.943.750 Ft.

Szociális és gyermekjóléti szakemberek kompetencia-fejlesztése a Mátészalkai Kistérségben (TÁMOP-5.4.4.)

A projekt célja: a projekt a szociális munkások szakmai kompetenciáinak fejlesztését a fiatalok és fiatal felnőttek pszichiátriai betegségeinek és problémáinak kezelését illetve megelőzését segítő hatékony, modern támogató rendszer kialakításához járul hozzá. Ennek érdekében 30 szakember képzésére kerül sor. A program szerves része a terepgyakorlat fejlesztése (tananyag és módszertan kidolgozás (1-1 darab), tereptanári képzés (20 fő ), gyakorlat (70 hallgató). A program 7 konzorciumi partner együttműködésével valósul meg, akik az alábbiak:

Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás (konzorcium vezető)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat „Viktória” Ápoló-Gondozó Otthona és Észak-Alföldi Regionális Szociális Fejlesztő, Tanácsadó és Módszertani Központ
Debreceni Egyetem
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális És Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Mátészalka
Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Társulás Nagyecsed
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézmények Vaja
"Jót S Jól" A Szatmári Kistérségben Egyesület

A megvalósítás időszaka: 2010.04.05 - 2011.11.04.
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közreműködő szervete: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Támogatási összeg: 26.310.843 Ft
Projekt összköltsége: 26.310.843 Ft


Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósul meg.

Kistérségi közmunkaprogram XI.

A projekt célja: házi segítségnyújtás azon személyek részére, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek. Étkeztetés biztosítása, azoknak, akik önmaguk és eltartottjaik részére ezt nem képesek biztosítani. Önkormányzati-intézmény felújítási munkálatok. Település üzemeltetési és tisztasági önkormányzati feladatok ellátása. Kül – és belterületi, önkormányzati tulajdonú csapadékvíz, és belvízelvezető csatornahálóztok kialakítása, helyreállítása, karbantartása. A háztartási és egyéb kommunális hulladék összegyűjtése, elszállítása kijelölt lerakóhelyre. Parkosítás, szabad zöldterületek kialakítása, parkfenntartás. Önkormányzati tulajdonú közös helyiségek építése, kialakítása, karbantartása.
Temetkezési és kegyeleti helyek és környezetük rendbetétele.

A megvalósítás időszaka: 2010.03.01 – 2010.06.15.
Támogatott létszám: 292 fő
Támogató: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanács
Támogatási összeg: 112.910.672 Ft
A kistérség 20 települése részvételével: Fábiánháza, Géberjén, Györtelek, Hodász, Jármi, Kocsord, Mátészalka, Nagydobos, Nagyecsed, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, Nyírparasznya, Ópályi, Ököritófülpös, Papos, Szamoskér, Szamosszeg, Tiborszállás, Vaja, Vállaj.

Kistérségi közmunkaprogram X.

A projekt célja: házi segítségnyújtás azon személyek részére, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek. Étkeztetés biztosítása, azoknak, akik önmaguk és eltartottjaik részére ezt nem képesek biztosítani. Önkormányzati-intézmény felújítási munkálatok. Település üzemeltetési és tisztasági önkormányzati feladatok ellátása. Kül – és belterületi, önkormányzati tulajdonú csapadékvíz, és belvízelvezető csatornahálóztok kialakítása, helyreállítása, karbantartása. A háztartási és egyéb kommunális hulladék összegyűjtése, elszállítása kijelölt lerakóhelyre. Parkosítás, szabad zöldterületek kialakítása, parkfenntartás. Önkormányzati tulajdonú közös helyiségek építése, kialakítása, karbantartása. Temetkezési és kegyeleti helyek és környezetük rendbetétele.

A megvalósítás időszaka: 2010.01.15 – 2010.06.15.
Támogatott létszám: 130 fő
Támogató: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanács
Támogatási összeg: 72.613.760 Ft
A kistérség 16 települése részvételével: Géberjén, Jármi, Kocsord, Mátészalka, Nagydobos, Nagyecsed, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, Nyírparasznya, Papos, Szamosszeg, Szamoskér, Tiborszállás, Ököritófülpös, Vaja, Vállaj.

Kistérségi közmunkaprogram IX.

A projekt célja: a Nyugdíjbiztosító adatainak feldolgozása, rögzítése. A telepek, telepszerű lakókörnyezet rendbetétele, gondozása, önkormányzati-intézmény felújítási munkálatok. Település üzemeltetési és tisztasági önkormányzati feladatok ellátása. Kül – és belterületi, önkormányzati tulajdonú csapadékvíz, és belvízelvezető csatornahálóztok kialakítása, helyreállítása, karbantartása. A háztartási és egyéb kommunális hulladék összegyűjtése, elszállítása kijelölt lerakóhelyre. Parkosítás, szabad zöldterületek kialakítása, parkfenntartás. Önkormányzati tulajdonú közös helyiségek építése, kialakítása, karbantartása.
Temetkezési és kegyeleti helyek és környezetük rendbetétele.

A megvalósítás időszaka: 2010.01.15 – 2010.06.15.
Támogatott létszám: 143 fő
Támogató: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanács
Támogatási összeg: 74.360.000 Ft
A kistérség 11 települése részvételével: Fábiánháza, Győrtelek, Hodász, Kocsord, Mátészalka, Nagyecsed, Nyírcsaholy, Nyírparasznya, Szamosszeg, Ököritófülpös, Ópályi.

Szakmai és informatikai eszközök beszerzése

A projekt célja: a Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szolgálat részére szakmai eszközök, nevelési, pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő – oktató munkát segítő eszközök és felszerelések beszerzése.

A megvalósítás időszaka: 2009.11. hó
Támogató: Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatási összeg: 600.000 Ft
Saját forrás, önerő:  -
Projekt összköltsége: 600.000 Ft

A közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzése a Mátészalkai Kistérségben

A projekt célja: a kistérség 25 településén a közfoglalkoztatáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése a hatékony munkavégzés érdekében. A megvalósult eszközbeszerzéssel mintegy 2000 foglalkoztatott számára biztosítjuk a munkájuk hatékony elvégzéséhez szükséges eszközöket.

A megvalósítás időszaka: 2009.09. 01 – 2009.12.31.
Támogató: Észak – Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
Támogatási összeg: 40.000.000. Ft
Saját forrás, önerő: 2.105.263. Ft
Projekt összköltsége: 42.105.263. Ft

Jármi – Őr közötti külterületi kerékpárút szakasz létesítésének előkészítése (KÖZOP 3.2.0/a)

A projekt célja: a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás kistérségi kerékpárút hálózat fejlesztési koncepciójának megvalósítása. A kerékpáros infrastruktúra fejlesztésével élhetőbbé válik a vidék a térségben élők társadalmi helyzetének elmaradottsága mérséklődik, javul a kiépített infrastruktúra aránya, a településen népességmegtartó, jövedelemtermelő képessége fokozódik, hozzájárulva a térség fejlődéséhez fokozva a társadalmi integrációt.

A megvalósítás időszaka:
2009.01.01 - 2010.12.31.
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Támogatási összeg: 5.454.000. Ft
Saját forrás, önerő: 606.000. Ft
Projekt összköltsége: 6.060.000. Ft

Győrtelek - Kocsord közötti külterületi kerékpárút szakasz létesítésének előkészítése (KÖZOP 3.2.0/a)

A projekt célja: a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás kistérségi kerékpárút hálózat fejlesztési koncepciójának megvalósítása. A kerékpáros infrastruktúra fejlesztésével élhetőbbé válik a vidék a térségben élők társadalmi helyzetének elmaradottsága mérséklődik, javul a kiépített infrastruktúra aránya, a településen népességmegtartó, jövedelemtermelő képessége fokozódik, hozzájárulva a térség fejlődéséhez fokozva a társadalmi integrációt.

A megvalósítás időszaka: 2009.01.01.- 2010.12.31.
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: Közlekedésfejlesztési Integrált Közreműködő Szervezet Közlekedésfejlesztési Zrt.
Támogatási összeg: 6.426.000. Ft
Saját forrás, önerő: 714.000. Ft
Projekt összköltsége: 7.140.000. Ft

A Mátészalkai Kistérség fejlesztési és együttmüködési kapacitásának megerősítése (ÁROP 1.1.5/c))

A projekt célja: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti leghátrányosabb helyzetű kistérségben olyan kistérségi szintű fenntartható térségfejlesztési kapacitás megalapozása vagy megerősítése, amely biztosítja a kistérséget érintő fejlesztések eredményességét, s ezáltal a közjó helyben élők által is érzékelhető növelését, végső soron a leghátrányosabb helyzetből való kitörést.
Ezen projekt keretében elkészült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatás Tervezési Koncepciója, elkészül a Kistérségi Esélyegyenlőségi Terv, valamint felülvizsgálatra kerül az Átfogó Kistérségi Területfejlesztési Stratégia.
A kedvezményezett neve és címe:
Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás
4700 Mátészalka, Rákóczi u.43.
Tel/Fax: 44/500-123
E – mail: szatmari.tft@t-online.hu

Közreműködő szervezet neve és címe:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság
1016 Budapest, Gellért hegy u. 30-32.
Tel/Fax: 06 – 1 – 224-32-21

A megvalósítás időszaka: 2008.10. hó – 2010. 09. hó
Támogatott létszám: 1 fő
Támogató: Európai Unió és a Magyar Állam
Támogatási összeg: 20.580.000. Ft
Projekt összköltsége: 20.580.000. FtA projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósul meg.

Kistérségi közmunkaprogram VIII.

A projekt célja: házi segítségnyújtás azon személyek részére, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek. Étkeztetés biztosítása, azoknak, akik önmaguk és eltartottjaik részére ezt nem képesek biztosítani. Önkormányzati-intézmény felújítási munkálatok. Település üzemeltetési és tisztasági önkormányzati feladatok ellátása. Kül – és belterületi, önkormányzati tulajdonú csapadékvíz, és belvízelvezető csatornahálóztok kialakítása, helyreállítása, karbantartása. A háztartási és egyéb kommunális hulladék összegyűjtése, elszállítása kijelölt lerakóhelyre. Parkosítás, szabad zöldterületek kialakítása, parkfenntartás. Önkormányzati tulajdonú közös helyiségek építése, kialakítása, karbantartása.
Temetkezési és kegyeleti helyek és környezetük rendbetétele.

A megvalósítás időszaka: 2009.02.01 – 2009.03.31.
Támogatott létszám: 170 fő
Támogató: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanács
Támogatási összeg: 34.342.080 Ft
A kistérség 19 települése részvételével: Fülpösdaróc, Géberjén, Győrtelek, Hodász, Jármi, Kocsord, Mátészalka, Nagydobos, Nagyecsed, Nyírmeggyes, Nyírparasznya, Ópályi, Ököritófülpös, Papos, Rápolt, Szamoskér, Szamosszeg, Tiborszállás, Vállaj.

Kistérségi közmunkaprogram VII.

A projekt célja: házi segítségnyújtás azon személyek részére, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek. Étkeztetés biztosítása, azoknak, akik önmaguk és eltartottjaik részére ezt nem képesek biztosítani. Önkormányzati-intézmény felújítási munkálatok. Település üzemeltetési és tisztasági önkormányzati feladatok ellátása. Kül – és belterületi, önkormányzati tulajdonú csapadékvíz, és belvízelvezető csatornahálóztok kialakítása, helyreállítása, karbantartása. A háztartási és egyéb kommunális hulladék összegyűjtése, elszállítása kijelölt lerakóhelyre. Parkosítás, szabad zöldterületek kialakítása, parkfenntartás. Önkormányzati tulajdonú közös helyiségek építése, kialakítása, karbantartása.
Temetkezési és kegyeleti helyek és környezetük rendbetétele.

A megvalósítás időszaka: 2008.12.01 – 2009.01.31.
Támogatott létszám: 170 fő
Támogató: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanács
Támogatási összeg: 38.191.211 Ft
A kistérség 19 települése részvételével: Fülpösdaróc, Géberjén, Győrtelek, Hodász, Jármi, Kocsord, Mátészalka, Nagydobos, Nagyecsed, Nyírmeggyes, Nyírparasznya, Ópályi, Ököritófülpös, Papos, Rápolt, Szamoskér, Szamosszeg, Tiborszállás, Vállaj.

Jelzőkészülékek beszerzése

A projekt célja: a kistérségünkben 3 mikrotérségben működő jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás kliensi körének bővítése. A már meglévő készülékekkel kapcsolatosan pozitív tapasztalatok illetve a hatékonyabb feladatellátás során szervezett mikrotérségek ösztönzőleg hatottak a feladatellátásra illetve ennek bővülésére.

A megvalósítás időszaka: 2009. 02. hó
Támogatott darabszám: 133 db
Támogató: Észak – Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
Támogatási összeg: 11.970.000. Ft
Saját forrás, önerő: 1.330.000. Ft
A projekt összköltsége: 13.300.000. Ft

Szeniorsport – Aktív életmód – Egészségfejlesztő Program

A projekt célja: a kistérségünk szeniorjainak szabadidő eltöltési lehetőségeinek bővítése, közöttük baráti kapcsolatok kialakítása ezzel tovább erősítve a közösségi kohézió érvényesülését valamint a megvalósításban résztvevő szervezetek közötti hosszú távú együttműködés kezdetét.

A megvalósítás időszaka: 2008.05.01 – 2008.10.31.
Támogató: Önkormányzati Minisztérium
Támogatási összeg: 300.000. Ft
Saját forrás, önerő: 100.000. Ft
Projekt összköltsége: 400.000. Ft

Tematikus Kistérségi Sporttáborozási Program

A projekt célja: hátrányos helyzetű gyermekek a pályázatban jelzett helyszíneket érintve megismerkedtek a kistérségek ( Mátészalka – Fehérgyarmat) nevezetességeivel, természeti értékeivel, a kerékpártúra mellett vízi túráztak és strand sportágakkal ismerkedtek. Mind e közben az egészséges életre nevelés, önálló életvitelre való nevelés, szabadidős életstratégia oktatása illetve nem elhanyagolható a közösségfejlesztő hatás sem. Továbbá számtalan lehetőség adódik a környezet nevelésre, identitás tudatuk növelésére.

A megvalósítás időszaka:
2008.06.30 – 2008.08.07.
Támogatott létszám: 90 fő
Támogató: Önkormányzati Minisztérium
Támogatási összeg: 1.140.000. Ft
Saját forrás, önerő: 480.000. Ft
Projekt összköltsége: 1.620.000. Ft

Munkaerő-piaci menedzser program

A projekt célja: a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás területén egy komplex eszközrendszert felhasználva, a munkaerő-piaci reintegrációt célzó tevékenységek megvalósítása – a roma munkanélküliek elsődleges, másodlagos munkaerő-piacon történő elhelyezkedésének, illetve munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében. A program keretében Társulásunk 1 fő munkaerő-piaci menedzser foglalkoztatására kapott lehetőséget, akinek feladatát képezi az álláskereső roma munkavállalóknak munkaerő-piaci szolgáltatásokra, képzésre irányítása illetve a reintegrációt elősegítő programokba történő bevonása - a munkanélküliség enyhítésében érintett és érdekelt partnerek, intézmények és szervezetek tevékenységének összehangolásán keresztül.

A megvalósítási időszaka: 2008.06.01 - 2009.12.31.
Támogatott létszám: 1 fő
Támogató:Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ
Támogatási összeg: 2.565.600 Ft
Saját forrás, önerő: 709.050 Ft
A projekt összköltsége: 3.274.650 Ft

Kistérségi közmunkaprogram VI.

A projekt célja:házi segítségnyújtás azon személyek részére, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek. Étkeztetés biztosítása, azoknak, akik önmaguk, és eltartottjaik részére ezt nem képesek biztosítani. Önkormányzati intézmény-felújítási  munkálatok. Település üzemeltetési és tisztasági önkormányzati feladatok ellátása. Kül- és belterületi, önkormányzati tulajdonú csapadékvíz, és belvízelvezető csatornahálózatok kialakítása, helyreállítása, karbantartása. A települések belterületi útjainak fenntartása, az utak környezetének karbantartása. A háztartási és egyéb kommunális hulladék összegyűjtése, elszállítása kijelölt lerakóhelyre. Parkosítás, szabad zöldterületek kialakítása, parkfenntartás. Önkormányzati tulajdonú közös helyiségek építése, kialakítása, karbantartása. Állami és önkormányzati közintézmények felújítása, karbantartása. Temetkezési és kegyeleti helyek és környezetük rendbetétele.

A megvalósítási időszaka: 2008.04.15 – 2008.06.10.
Támogatott létszám: 147 fő
Támogató: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanács
Támogatási összeg: 26.900.736 Ft
A kistérség 16 települése részvételével: Fülpösdaróc, Géberjén, Györtelek, Jármi, Kocsord, Mátészalka, Nagydobos, Nagyecsed, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, Ópályi, Ökörítófülpös, Szamosszeg, Tiborszállás, Vaja, Vállaj.

Kistérségi közmunkaprogram V.

A projekt célja:házi segítségnyújtás azon személyek részére, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek. Étkeztetés biztosítása, azoknak, akik önmaguk, és eltartottjaik részére ezt nem képesek biztosítani. Önkormányzati intézmény-felújítási  munkálatok. Település üzemeltetési és tisztasági önkormányzati feladatok ellátása. Kül- és belterületi, önkormányzati tulajdonú csapadékvíz, és belvízelvezető csatornahálózatok kialakítása, helyreállítása, karbantartása. A települések belterületi útjainak fenntartása, az utak környezetének karbantartása. A háztartási és egyéb kommunális hulladék összegyűjtése, elszállítása kijelölt lerakóhelyre. Parkosítás, szabad zöldterületek kialakítása, parkfenntartás. Önkormányzati tulajdonú közös helyiségek építése, kialakítása, karbantartása. Állami és önkormányzati közintézmények felújítása, karbantartása. Temetkezési és kegyeleti helyek és környezetük rendbetétele.

A megvalósítás időszaka: 2008.01.14 – 2008.04.14.
Támogatott létszám: 147 fő
Támogató: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanács
Támogatási összeg: 44.390.317 Ft
A kistérség 16 települése részvételével: Fülpösdaróc, Géberjén, Györtelek, Jármi, Kocsord, Mátészalka, Nagydobos, Nagyecsed, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, Ópályi, Ökörítófülpös, Szamosszeg, Tiborszállás, Vaja, Vállaj.

Szolgálati személygépkocsi beszerzés

A projekt célja: a Szatmári Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálatok utazó-pedagógus rendszerét segítő szolgálati személygépkocsi-beszerzése.

A megvalósítási időszaka: 2007.09.01 - 2008.06.30.
Támogató: Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatási összeg: 2.431.000 Ft

Kistérségi közmunkaprogram IV.

A projekt célja: a 2007. évi fagykár miatti munkaerő-kereslet csökkenés kompenzációja.
Megvalósítás időszaka: 2007.09.01 – 2007.10.31.
Támogatott létszám: 40 fő
Támogató: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanács
Támogatási összeg: 7.909.100 Ft
A kistérség 8 települése részvételével: Géberjén, Györtelek, Hodász, Jármi, Nagyecsed, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, Vaja.

Kistérségi közmunkaprogram III.

A projekt célja: településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatellátás (zöldfelületek karbantartása, csatornatisztítás, közterület-fenntartás).

A megvalósítás időszaka: 2007.05.02 – 2007.09.30. (a képzésben részt vevők esetében 2007.11.30)
A projekt keretében 2 hónapos – OKJ-s bizonyítványt adó - képzés valósul meg.
Támogatott létszám: 91 fő – melyből képzésben részt vevők száma: 18 fő.
Támogató: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanács
Támogatási összeg: 37.982.030 Ft
A kistérség 12 települése részvételével: Fülpösdaróc, Géberjén, Györtelek, Hodász, Jármi, Mátészalka, Nagyecsed, Nyírcsaholy, Ópályi, Ököritófülpös, Szamosszeg, Vállaj.

Kistérségi közmunkaprogram II.

A projekt célja: településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatellátás (zöldfelületek karbantartása, csatornatisztítás, közterület-fenntartás).

A megvalósítás időszaka : 2007.03.01 – 2007.05.31.
Támogatott létszám: 45 fő
Támogató: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanács
Támogatási összeg: 13.637.623 Ft.
A kistérség 6 települése részvételével: Györtelek, Nagydobos, Nagyecsed, Ópályi, Ököritófülpös,Vaja.

Szélessávú Internet kiépítése a Mátészalkai Kistérségben (GVOP 4.4.2.)

A projekt célja: a Társulás ezen projektben célul tűzte ki, hogy a Mátészalkai Kistérség 26 településén létrejöjjön egy olyan távközlési infrastruktúra, amely megteremti az alapját annak, hogy a térségben működő önkormányzatok - a saját intézményeikkel, illetve az önkormányzatok egymással -, a térségben működő vállalkozások, civil szervezetek valamint a lakosság számára elérhetővé váljon a szélessávú Internet szolgáltatás. Cél volt az is, hogy az érintettek bekapcsolódjanak az elektronikus levelezési rendszerbe, önálló web portálokat alakíthassanak ki; a hálózat révén elérhetővé váljanak a világháló adta lehetőségek; a hálózat teremtse meg az alap infrastruktúráját az e-önkormányzati fejlesztéseknek. Annak érdekében, hogy a lakosság számára is elérhetőek legyenek az e-önkormányzati fejlesztések eredményei, valamint elektronikusan hozzáférjenek az önkormányzati információkhoz, nyomtatványokhoz, szükséges a lakosság megfelelő mértékű ellátása elfogadható, megfizethető árú Internet szolgáltatással. A hálózat kiemelt céljai között szerepel olyan további fejlesztési lehetőségek előkészítése, melyek a közbiztonság javítását támogathatják, mint például a közterületek kamerás megfigyelése, a kevésbé védett ingatlanok vizuális megfigyelési lehetőségének megteremtése. A projekt megvalósítására beadott pályázat sikeres volt. 2007. márciusában kapta kézhez Irodánk a beruházás elvi építési engedélyét és a megvalósítás 2007. április 10-én kezdetét vette.
2007. július 20-n került átadásra a projekt első üteme. Ennek eredményeképpen a mátészalkai kistérségben kiépült a teljes mikrohullámú hálózat, valamint megvalósult Ököritófülpös és Rápolt községek között az optikai kábel lefektetése. Jelenleg folyamatban van a projekt második ütemének kivitelezése, melynek révén a kistérség optikai kábellel történő lefedése biztosítottá válik.

A megvalósítási időszaka: 2006.11.01 - 2007.12.31.
Támogatási összeg (75%): 245.563.441 Ft
Támogató: Európai Unió
Közreműködő szervezet: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Támogatási összeg (20%): 65.483.584 Ft
Támogató: Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (EU önerő alap)
Saját forrás, önerő (5%): 16.360.897 Ft
A projekt összköltsége: 327.417.922 Ft

Roma Felzárkóztatási Központ működtetése

A projekt célja: a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás területén egy komplex, kistérségi válsághelyzetek megelőzésére és kezelésére szolgáló romaprogram kidolgozása és beindítása, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben élő, elsősorban roma lakosság integrációjának elősegítése. A program keretében lehetőség volt 3 fő roma-referens foglalkoztatására, akik feladata volt a szociális, gazdasági és társadalmi problémák megoldását célzó projektek készítése, folyamatos kormányzati támogatás és monitorozás mellett a helyi foglalkoztatás menedzselésére valamint a roma és nem roma közösségek támogatására.

A megvalósítási időszaka: 2006.11.01 - 2007.04.30.
Támogatott létszám: 3 fő
Támogató: Területpolitikai Kormányzati Hivatal
Támogatási összeg: 5.000.000 Ft

Közösségi busz beszerzése

A projekt célja: a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott közszolgáltatásokhoz, illetve a kistérségben felmerülő egyéb humánszolgáltatásokhoz kapcsolódó utaztatási igények kielégítése.

A megvalósítás időszaka: 2005.12.15 - 2006.05.31.
Támogató: Belügyminisztérium
Támogatási összeg: 30.000.000 Ft
Saját forrás, önerő: 4.950.000 Ft                                                    
A projekt összköltsége: 34.950.000 Ft.

Kistérségi közmunkaprogram I.

A projekt célja: településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatellátás (zöldfelületek karbantartása, csatornatisztítás, közterület-fenntartás).

A megvalósítás időszaka: 2005.12.01 – 2006.06.30.
Támogatott létszám:  409 fő /2005.12.01. – 2006.02.28.: 73 fő; 2006.03.01. – 2006.06.30.: 409 fő/
Átlaglétszám: 241 fő
Támogató: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanács
Támogatási összeg: 130. 000.000 Ft
A kistérség 9 települése részvételével: Géberjén, Györtelek, Jármi, Kocsord, Mátészalka, Nagydobos, Nagyecsed, Tiborszállás, Vaja.

Kistérségi stratégiai dokumentumok elkészítése

A projekt célja: a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Területfejlesztési Stratégiája és programjának, Idegenforgalmi fejlesztési koncepciója és stratégiai programjának, valamint Folyékony hulladékkezelési koncepciójának kidolgozása.

A megvalósítás időszaka: 2005.09.01 - 2006.12.31.
Támogatási összeg: 17.500.000 Ft
Támogató: Magyar Terület és Regionális Fejlesztési Hivatal

Feladatbeindítási ösztönző-pályázat

A projekt célja: a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás által elindítani és ellátni kívánt szociális, oktatási, egészségügyi, kulturális, és egyéb közszolgáltatásokhoz kapcsolódó beszerzési igények kielégítése. Ügyeleti gépkocsi, orvosi műszerek, jelzőkészülékek, taneszközök, támogató-szolgálati kisbuszok, informatikai eszközök beszerzése.

A megvalósítás időszaka: 2005.09.01 - 2006.12.31.
Támogatási összeg: 77.470.000 Ft
Támogató: Belügyminisztérium